XV Forum IPBBS

  • by

Forum IPBBS jest najważniejszym wydarzeniem branży biurowo-szkolnej w Polsce i jest doskonałą platformą do dyskusji nad najistotniejszymi problemami sektora PBS. W tym roku, tematem przewodnim będą transformacje branży, kompetencje jako źródło przewagi rynkowej oraz najnowsze trendy kształcenia przyszłych liderów, podnoszenia kwalifikacji w procesie uczenia się formalnego i nieformalnego, wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją przeprowadzających, a także omówienie możliwości wykorzystania kwalifikacji na rynku pracy.

W wyniku nawiązania współpracy IPBBS z IC Events jubileuszowe forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń podczas Targów Kids Trade Show. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy w historii, w nawiązaniu do przełomowej decyzji Izby o zmianie formuły organizacyjnej, której efektem jest dążenie do uzyskania korzyści ze wspólnych przedsięwzięć z wykorzystaniem efektu skali.

Wspólnym celem IPBBS oraz organizatorów Targów Kids! Trade Show są działania w zakresie promocji najlepszych praktyk, rozwoju sprzedaży, podnoszenia jakości produktów i usług oraz wsparcia produkcji krajowej i jej eksportu. W ramach współpracy, została przygotowana specjalna oferta wystawiennicza i reklamowa dla członków Izby.