Uchwalenie statutu Stowarzyszenia

  • by

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument. Śmiało można go nazwać „konstytucją” stowarzyszenia.
W bardzo dużym uproszczeniu Statut jest pisemnie potwierdzoną informacją o zasadach działania Stowarzyszenia, jego celach i strukturze.

Statut razem z ustawą Prawo o stowarzyszeniach jest bazą, która wyznacza granice działania.

Określa:

  • Dla kogo działa Stowarzyszenie,
  • Jakie są nasze cele,
  • Jakie działania chcemy i możemy prowadzić,
  • Kto nami zarządza jakie są zasady doboru naszych władz,
  • Skąd pochodzi majątek naszego Stowarzyszenia,
  • Rodzaj działalności jaką prowadzi Stowarzyszenie.
  • I najważniejsze jak zostać naszym członkiem i móc korzystać z tego co stworzyliśmy.

Aktualny Statut do pobrania:                

podpisany Statut_pierwszy_powstanie