Jesteśmy po to by zmienić polski rynek zabawek

Łatwo sprawdzić naszą skuteczność.
Skala lojalności budowanej na bazie naszego know-how liczona jest w dziesiątkach tysięcy osób.
Jeśli masz sklep z oferta branży dziecięcej zapytaj i dołącz do nas.

FunTECH – technologia i kapitał wiedzy skierowane na polski rynek zabawek.

Co Robimy

Jednym z celów statutowych FunTECH jest budowanie świadomości biznesowej.
Elementem realizującym ten cel jest edukowanie naszych partnerów i dostarczanie im narzędzi
ułatwiających przejście z konkurencji cenowej do konkurencji wiedzą i przewagą opartą na innowacji.
Wszystko to obecnie jest wdrożone i funkcjonuje.

Wymierne korzyści z przystąpienia do Stowarzyszenia:

Kilkunastomilionowa grupa końcowych nabywców.

Kampanie celowane do zdefiniowanej grupy nabywców.

Działania marketingowo-reklamowe do dedykowanej grupy nabywców.

Wdrożenie systemu Business Intelligence pozwalające na kontrolę on-line wszystkich transakcji.

Cele Stowarzyszenia

1.
Wszechstronne propagowanie informacji w zakresie innowacji, służące wsparciu świadomego rozwoju biznesu.

2.
Współpraca w zakresie opracowywania, promowania, wdrożeń i realizacji planów lub programów wspierających rozwój świadomości biznesowej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstw skupionych wokół szeroko rozumianej
branży artykułów biurowych i zabawek. Świadomość biznesowa rozumiana jako: kompendium wiedzy na temat podstaw, reguł i mechanizmów związanych z działaniem przedsiębiorstw i rynku.

3.
Powadzenie ocen eksperckich rynku zabawek i rynku artykułów biurowych.

4.
Działalność wspomagająca i wspierająca technicznie, organizacyjnie lub finansowo mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa skupione wokół szeroko rozumianej branży artykułów biurowych i zabawek.

5.
Pobudzanie świadomości Przedsiębiorców w zakresie systemów wsparcia marketingu i zarzadzania.

6.
Promowanie szeroko rozumianej edukacji poprzez zabawę.

7.
Organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń propagujących rozwój świadomości biznesowej przedsiębiorstw skupionych wokół szeroko rozumianej branży artykułów biurowych i zabawek w szczególności eventów, konferencji, seminariów, targów i tym podobnych.

8.
Udział w postepowaniach administracyjnych, sadowych i
Sądowoadministracyjnych dotyczącej innej osoby lub członka stowarzyszenia, których wynik może służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

9.
Wszczynanie postępowań administracyjnych, sadowych i sądowoadministracyjnych dotyczącej innej osoby lub członka stowarzyszenia, których wynik mógłby służyć realizacji celów Stowarzyszenia.

10.
Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.

11.
Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

12.
Nawiazywanie trwałych relacji w gronie podmiotów skupionych na jak i wokół rynku zabawek i artykułów biurowych.

13.
Działalność wydawnicza dotycząca rynku zabawek i artykułów biurowych.

Dane
Formalno-prawne

  • Świadectwo ochronne

    Znaki graficzne FunTECH zostały objęte ochroną prawną i zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Treść świadectwa ochrony patentowej wpł. 03.09.2018.

  • Deklaracja członkowska

    Deklaracja członkowska. Złożenie deklaracji to wyrażenie chęci przystąpienia do stowarzyszenia. Potem następuje analiza potencjału kandydata i decyzja na poziomie Stowarzyszenia. Po decyzji rozpoczynają się procedury instalacyjne. Załącznik nr 1 do Umowy Stowarzyszeniowej deklaracja członkowska.

infograf-3